zaterdag 14 januari 2017

Aedes: ‘Saldering is cruciaal voor Nul op de meter-woningen’

De business case voor duurzame, Nul op de meter-woningen is volledig afhankelijk van het wel of niet voortbestaan van de salderingsregeling. Dit stelt Aedes, de landelijke branchevereniging voor Nederlandse woningcorporaties.​


Daarom moet het mogelijk blijven om tegen een belastingvoordeel opgewekte zonnestroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet, meldt Aedes

De branchevereniging reageert op de brief die minister Henk Kamp van Economische Zaken eerder deze maand heeft geschreven. In deze brief verwijst de minister naar het evaluatierapport De historische impact van salderen, waarin de effecten van de salderingsregeling tussen 2004 en 2015 onder de loep zijn genomen.

Salderen voor Nul op de meter
Aedes stelt dat het onderzoek waar de minister naar verwijst, nog teveel gericht is op particuliere bewoners die geld hebben om te investeren. Ook is de branchevereniging van mening dat het evaluatierapport weinig rekening heeft gehouden met maatschappelijke en sociale effecten van saldering, zoals afname van energie-armoede en ontstaan van buurtinitiatieven. Voor gemeenten en woningcorporaties zijn deze effecten van grote waarde, stelt Aedes. ...meer lezen

Overheid remt duurzame innovatie in bouw

Op termijn is een 'circulaire' benadering van bouwen, waarbij recyclering centraal staat, onvermijdelijk. Een aantal belangrijke actoren, waaronder ook onze overheid, volgt hierin niet.


De bouw heeft een grote impact op ons milieu: 40% van al het afval dat we genereren komt voort uit de bouw van woningen en infrastructuur. Dat brengt grote schade toe aan het milieu en we verspillen zo veel waardevolle grondstoffen. ...meer lezen